Waarom ik doe wat ik doe

Even een stukje informatie waarom ik doe wat ik doe. De cijfers in Nederland over daklozen, vluchtelingen en armoede liegen er namelijk niet om en ik hoop van harte dat deze blogsite aanslaat zodat niet alleen ik, maar wij met z’n allen wat voor anderen kunnen betekenen. Er wordt al zoveel gedaan, maar alle beetjes helpen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de volgende cijfers bekend over daklozen, vluchtelingen en de armoedegrens.


Daklozen

In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Cijfers van 2016 zijn nog niet bekend, maar geschat wordt dat 31.000 mensen in Nederland in 2015 geen vaste woon- of verblijfplaats hadden, sliepen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen en/of bij familie of vrienden.

Vluchtelingen
In januari 2017 zijn 2700 asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Dat waren er 1200 minder dan in december 2016. Meeste vluchtelingen komen uit Syrië.

zaal vol Syrische vluchtelingen met gratis donaties
Armoede
Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000. Cijfers van 2016 zijn nog niet bekend. Hiervan groeiden 421.000 minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit komt neer op 12 procent. 131.000 minderjarige kinderen leefden al vier jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen. Van alle minderjarige kinderen in Nederland loopt 1 op de 8 risico op armoede. Er zijn wel regionale verschillen. In de provincie Utrecht loopt iets minder dan 1 op de 10 kinderen risico op armoede. Daarmee heeft deze provincie de laagste score. De provincie met het hoogste aandeel is Zuid-Holland met 1 op de 7 kinderen. In deze provincie ligt de gemeente Rotterdam. Daar groeit 1 op de 4 kinderen op in een gezin met een laag inkomen.


STA OP!
Help mijn doel om hen te ondersteunen. Ik wil bij 50 verhalen/recepten gaan starten met het bundelen hiervan en met de opbrengst maaltijden gaan verstrekken aan hen die het zo nodig hebben. Mijn hartenwens is om hier een schitterend evenement aan te verbinden.

Ik ben op zoek naar die (on)zichtbare (minder) bekende N(m)edelanders die bereid zijn via een kort (schriftelijk of telefonisch) interview een aantal vragen te beantwoorden over hun eetgewoonten en/of -ervaringen. Heb je dit gelezen en je kent of weet iemand die bereid zou zijn om hieraan deel te nemen? SPREAD THE WORD!


LETS MAKE A DIFFERENCE!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren